ترجمۀ رسمی اسناد به زبان روسی به منظور استفادۀ رسمی از سند صادره در کشور (مبداء) در محدودۀ کشور خارجی (مقصد)، یا به منظور استفادۀ مشابه از سند رسمی خارجی در داخل کشور و در دارالترجمه روسی تهیه می شود.

ترجمۀ رسمی از جمله ترجمه رسمی روسی جهت قانونی کردن اسناد اشخاص حقیقی یا حقوقی به کار می رود. بدین معنا که مترجم سند رسمی را از زبان مبداء به زبان مقصد ترجمه و صحت آن را تایید می کند. ترجمۀ رسمی روسی به منظور اشتغال یا آموزش در خارج از کشور، ازدواج با شهروندان کشورهای خارجی، مهاجرت، افتتاح حساب، ثبت شرکت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دارالترجمه روسی

 دپارتمان زبان روسی ۹۷۳

این دپارتمان خدمات ترجمۀ اسناد رسمی – اداری را به مشتریان خود را ارائه می دهد. این کار در رابطه با اسنادی صورت می گیرد که توسط ادارات، نهادها، شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به تایید قوۀ قضائیه دارند. ترجمۀ رسمی روسی ترجمه ای از اسناد است که توسط مترجم رسمی روسی قوۀ قضائیه در دارالترجمه روسی انجام شده و ممهور به مهر و امضای وی می باشد.

با توجه به حضور مترجم رسمی روسی در دارالترجمه ۹۷۳ کلیه سفارش های رسمی روسی بصورت فوری و با پیک رایگان انجام می گیرد.
ثبت فوری سفارش ترجمه رسمی روسی از طریق تماس با تلگرام و واتس‌اپ 

مراحل انجام ترجمه در دارالترجمه روسی ۹۷۳

به منظور انجام ترجمۀ رسمی روسی اسناد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در دارالترجمه رسمی روسی مراحل زیر لازم الاجرا می باشد:

  1. تحویل اصل اسناد رسمی به دارالترجمه روسی. مترجم رسمی موظف است پس از روید اصل اسناد نسبت به ترجمۀ آن ها اقدام نماید.
  2. ترجمۀ اسناد توسط مترجم مورد تایید قوۀ قضائیه (رسمی) از/به زبان مورد نظر. ترجمۀ اسناد رسمی بر اساس فرمت مورد تایید قوۀ قضائیه تنظیم می شود. پس از پایان ترجمه، سند توسط مترجم رسمی روسی مهر و امضاء می شود. مهر و امضای مترجم ذیل ترجمه رسمی بدین معناست که صحت ترجمۀ اطلاعات مندرج در سند اصلی مورد تایید مترجم می باشد.
  3. پس از انجام ترجمه، اسناد جهت تایید صحت مهر و امضای مترجم و ثبت در سیستم مربوطه به ادارۀ کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوۀ قضائیه (ادارۀ فنی) ارسال می شود.
  4. ترجمۀ رسمی اسناد، که توسط اداره فنی مورد تایید قرار گرفته است، جهت امکان استفاده در مراجع دولتی، قضایی و غیره در کشور مقصد باید به تایید وزارت امور خارجه برسد.
  5. پس از انجام مراحل 4 گانه فوق، اصل اسناد همراه با ترجمۀ مصدق آن ها تحویل صاحب سند شده و مسؤلیت دارالترجمه به پایان می رسد.

تبصره: در صورت نیاز به تایید ترجمۀ اسناد رسمی توسط سفارت روسیه در ایران، لازم است صاحب سند یا نماینده وی به بخش کنسولی سفارت روسیه مراجعه، و پس از پرداخت حقوق قانونی، نسبت به تایید اسناد اقدام نماید.

ویژگی های بارز و منحصر بفرد دارالترجمه رسمی روسی ۹۷۳

  • با توجه به ضرورت تحویل اصل اسناد به دارالترجمه جهت انجام ترجمۀ رسمی، ضیق وقت و هزینه بر بودن مراجعه به دارالترجمه رسمی (به خصوص برای دریافت خدمات زبان روسی)، ضرورت حفظ و نگهداری اسناد رسمی در برابر مفقود شدن یا سرقت و مواردی از این دست، تحویل اسناد به دپارتمان زبان روسی دارالترجمه رسمی ۹۷۳ بدو مراجعۀ حضوری و توسط پیک معتمد دارالترجمه و بصورت کاملاً رایگان انجام می شود.
  • بر خلاف اغلب دارالترجمه ها، که فرایند ترجمه توسط دستیار مترجم انجام شده و توسط مترجم کنترل، مهر و امضاء می شود، در دپارتمان زبان روسی دارالترجمه ۹۷۳ کلیۀ مراحل ترجمه و تایید شخصاً توسط مترجم رسمی انجام شده و کیفیت آن تضمین می شود.
  • به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات تایپی و دستوری احتمالی، انجام ترجمه توسط مترجم رسمی روسی با استفاده از نرم افزارهای بومی زبان روسی انجام می شود.
  • تحویل اصل اسناد رسمی به همراه ترجمه رسمی، که به تایید ادارۀ فنی و وزارت امور خارجه رسیده است، به مشتری مجدداً توسط پیک معتمد دارالترجمه و بصورت کاملاً رایگان انجام می شود.

تعرفه ترجمه رسمی

برای اطلاع از تعرفه به آدرس تعرفه ترجمه مراجعه فرمایید.