لوگوی کوچک دارالترجمه ایتالیایی انگلیسی ۹۷۳

دارالترجمه رسمی ۹۷۳

02188912835

آیکون موبایل دارالترجمه ایتالیایی انگلیسی ۹۷۳

شرایط تایید اسناد ترجمه شده توسط قوه قضاییه و وزارت خارجه

شرط اساسی ترجمه رسمی آن است که مدارک تحویلی به دفتر ترجمه رسمی، خود رسمی باشند، به عبارتی ترجمه رسمی هنگامی مقدور است که اصل مدارک توسط مقامات ذیصلاح صادر شده باشند.
اداره امور مترجمین رسمی قوه قضاییه و وزارت خارجه به هیچ وجه کپی برابر با اصل انجام شده توسط دفترخانه های ثبت اسناد رسمی را نمی پذیرند. کپی برابر با اصل تنها در صورتی معتبر تلقی می شود که سازمان ذیربط آن را صادر کرده باشد، برای مثال کپی برابر با اصل شناسنامه چنانچه توسط سازمان ثبت احوال انجام شود قابل قبول خواهد بود.
تعدادی از مدارک علاوه بر اصل، نیازمند مدارک پشتیبان هستند. به عنوان نمونه برای تایید سند ازدواج همراه بودن شناسنامه یکی از زوجین لازم است. برای جلوگیری از اتلاف وقت خود می توانید در این خصوص با دفتر ترجمه تماس بگیرید.
نکته بسیار مهم از مراجعه کنندگان عزیز درخواست می شود کپی صفحه اول پاسپورت خود و سایر صاحبان مدارک را به دفتر ترجمه تحویل نمایند تا از هرگونه مغایرت و اتلاف وقت جلوگیری شود.

مدرک   شرایط تایید توسط قوه قضائیه و وزارت خارجه
اسناد هویتی
شناسنامهعکس دار بودن در افراد بالای ۱۵ سال و دارا بودن مهر ثبت أحوال برای قسمت ازواج و فرزندان
کارت ملیاصل کارت قابل ترجمه  و تایید است
سند ازدواجمهر و امضای دفترخانه رسمی و ارائه ی شناسنامه ی یکی از زوجین
سند طلاقمهر ثبت طلاق و ارائه ی شناسنامه ی یکی از طرفین
گواهی ولادتتایید تا ۱۵ روز پس از تولد – پس از این مدت: با ارائه ی شناسنامه، تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تایید نظام پزشکی
گواهی تجردصادر شده از ثبت أحوال أمور خارجه
گواهی فوتدارا بودن مهر ثبت أحوال
گذرنامهترجمه و برابر اصل کردن کپی آن مجاز است
 

اسناد ملکی

اصل سند مالکیتمهر و امضای ثبت اسناد و دفترخانه رسمی
سند مالکیت اتومبیلمهر مرکز راهنمایی و نیروی انتظامی
 
اسناد تنظیمی در دفتر خانه
مبایعه نامه و اجاره نامهبه شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی یا اداره اوقاف و کلا در ارگان های دولتی برای مبایعه نامه های ثبت شده در تعاونی ها و شرکت های ساختمانی، ارائه ی روزنامه شرکت الزامی است.
وکالتنامهتا یک سال به شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی؛ پس از این مدت دارا بودن تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفاء وکیل یا فوت طرفین
وکالت نامه حضانت فرزندرای دادگاه ضمیمه باشد
اقرارنامهثبت در دفتد اسناد رسمی و ارائه ی مستند اقرارنامه به طور مثال برای اقرار به تجرد « گواهی تجرد از ثبت احوال» و برای إقرار به مالکیت « سند مالکیت » لازم است.
استشهادیهامضای شهود و مهر و امضای دفترخانه رسمی در برخی موارد ارائه ی مستند استشهادیه الزامی است.
 
احکام دادگاه ها
احکام دادگاه هاچنانچه قطعی نباشند تایید نمی شود.
احکام دادگاه هااحکام قطعی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده قابل ترجمه و تایید است.
مدارک تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهیمهر و امضای آموزشگاه های مربوط؛ دارا بودن مهر تایید اداره ی آموزش و پرورش منطقه و استان
مدرک دیپلم و پیش دانشگاهیمهر و امضای اداره ی آموزش و پرورش
مدارک کاردانی

تایید اداره ی آموزش و پرورش، وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

(با توجه به نوع مدرک)

اصل مدارک فوق دیپلم و ریزنمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورشتایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کارت دانشجوییقابل تایید نیست.
کارت نظام پزشکیقابل تایید و ترجمه است.
ارزش نامه تحصیلیغیر قابل تایید مگر با قید بلامانع بودن ترجمه در پشت ارزشنامه
مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهر و امضای معرفی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمهر و امضای معرفی شده از سوی وزارتخانه (تایید وزارت بهداشت)
مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامیمهر و امضای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مدارک صادره از دانشگاه های غیرانتفاعیمهر و امضای معرفی شده + تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سرفصل دروس برای کلیه رشته ها و کلیه دانشگاه های دولتی و آزادمهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر حسب مورد
گواهینامه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزادمهر سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارا بودن مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
گواهینامه مربوط به استادان ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیمهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
گواهینامه مربوط به استادان ، اعضای هیئت علمی ، دانشگاه های دولتیمهر و امضای دانشگاه یا دانشکده ذیربط
گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصیارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت های آموزشی شرکت
گواهی های آموزشی کوتاه مدتمهر جهاد دانشگاهی
کارت اقتصادیمهر وزارت اقتصاد و دارائی
قرارداد های بخش دولتیتنظیم شده به زبان خارجی قابل ترجمه و تائید است
اوراق سهام شرکت های سهامی عاممهر و امضای شرکت صادر کننده
اوراق سهام شرکت های سهامی خاصارائه ی روزنامه رسمی شرکت
اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادارقابل ترجمه و تایید است. تبصره ۱: اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنها، در صورت ذکر در شرکت نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تایید است.
لیست بیمهشعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان
 
گواهی های شغلی
فیش حقوقی ادارات دولتیمهر کارگزینی یا ارائه ی حکم
فیش حقوقی ادارات غیردولتیمهر و امضای شرکت همراه با روزنامه رسمی
گواهی های صادره از موسسات و ادارات دولتیدارا بودن مهر و امضای مرجع صادرکننده
گواهی های کار استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتیمهر و امضای دانشگاه یا دانشکده ذیربط
گواهی کار صادره از کارخانه هاارائه ی مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا ارائه روزنامه رسمی
گواهی های صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری

شرکتی: ارائه ی آخرین روزنامه رسمی؛

غیرشرکتی: تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد اسلامی

گواهی های کار صادره از واحد های صنفی مختلفتایید اتحادیه صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب
گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصیارائه آخرین روزنامه رسمی
گواهی های کار صادره از بیمارستان و درمانگاه هامهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی
گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکانمهر سازمان نظام پزشکی
گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران

برای سردفتران: تایید کانون سردفتران

سایر افراد شاغل: دارا بودن مهر دفترخانه

شاغلین در کانون سردفتران: مهر اداره ثبت اسناد

 

مدارک پزشکی

نسخه و گواهی پزشکانتایید توسط سازمان نظام پزشکی
کارت واکسیناسیوندارا بودن تایید نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی از قبیل موسسه پاستور
 
مدارک بانکی
موجودی حساب بانکی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سربرگ مخصوص بانکمهر و امضای بانک ذیربط
موجودی حساب بانکی بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سربرگ مخصوص بانکمهر و امضای بانک ذیربط و تایید امضا کننده مجاز
گواهی گردش حساب بانکی با مانده بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریالمهر و امضای معرفی شده از بانک مربوط
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستریتایید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان
گواهی استاندارد محصولات صادراتی (اصل)مهر و امضای موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی
گواهی های انجمن مهندسینمهر انجمن ها و ارائه دانشنامه
گواهی پایان کار ساختمان و تجدید بنامهر شهرداری محل احداث بنا
 
سایر مدارک
قبض آب، برق، تلفن، گازقابل ترجمه و تایید است.
کارت پایان خدمتقابل ترجمه و تایید است.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفریاصل مدرک تا یک ماه پس از تاریخ صدور قابل ترجمه و تایید است.