ترجمه قرارداد

وقتی با شرکت ها یا مشتریان خارجی تجارت می کنید، در مرحله ای با ترجمه اسناد قانونی مانند ترجمه رسمی قرارداد مواجه می شوید. ترجمه قرارداد در چنین شرایطی ، به طور فزاینده ای اهمیت می یابد، به ویژه با توجه به اینکه امروزه شرکت ها در سطح جهانی تجارت می کنند. ضمن آنکه امروزه قراردادهای جهانی در حال گسترش هستند و نیاز به ترجمه فوری قرارداد را ضروری می نماید. شما می توانید در صورت نیاز، قیمت ترجمه قرارداد را از دارالترجمه رسمی ۹۷۳ دریافت کنید.

ترجمه قرارداد

باید اشاره کنیم که ، شرایط تجاری، تنها موردی نیست که از ترجمه اسناد حقوقی استفاده می شود. همچنین در مواردی که اسناد مهاجرت نیاز به ترجمه داشته و یا ثبت اختراع توسط یک شرکت بین المللی نیاز باشد، ترجمه قرارداد رایج است. این را باید در نظر داشت که ترجمه رسمی قرارداد مانند سایر انواع ترجمه، فرآیند یا زمینه ترجمه ای است که اسناد حقوقی را از یک زبان مبدأ به زبان دیگر تبدیل می کند.

در ترجمه سند حقوقی ضروری است که مترجم ، معنای اصلی سند را نیز دست نخورده نگه دارد. به طور معمول، ترجمه فوری قرارداد شامل ترجمه اسناد حقوقی مانند قراردادها، پیشنهادات و بسیاری موارد دیگر در خصوص توافقات طرفین است. با این حال، بر خلاف سایر انواع ترجمه، ترجمه قرارداد از برخی جهات متفاوت است.

در این شرایط ، مترجمان حقوقی، باید دانش گسترده ای از مفاهیم و اصطلاحات مربوط به قانون قراردادها در ترجمه سند را داشته باشند، اما معنایی را که سند حقوقی سعی در انجام آن دارد، حفظ کنند. ضمن آنکه بتوانند قیمت ترجمه قرارداد مناسبی را نیز ارائه کنند. این امکان در دفتر ترجمه رسمی ۹۷۳، میسر است.

ترجمه فوری قرارداد

به طور معمول، ترجمه رسمی قرارداد توسط مترجمان حقوقی واجد شرایط انجام می شود. این مترجمان باید دارای پیشینه آکادمیک حقوقی برای ترجمه متن سند و انتقال معنای حقوقی مورد نظر باشند. این مهم است، زیرا معنای ترجمه فوری قرارداد باید دقیقاً با معنای سند منبع مطابقت داشته باشد.

مهمتر این است که سند حقوقی وظیفه خود را به عنوان یک سند انجام دهد، نه اینکه به معنای واقعی کلمه متن را با کلمه به کلمه مطابقت دهد. بنابراین، حتی اشتباهات جزئی در طول فرآیند ترجمه قرارداد می تواند عواقب شدیدی داشته باشد.

به همین دلیل، این مترجمان باید دانش عمیقی از نظام حقوقی کشور مقصد و نظام حقوقی کشور مبدأ داشته باشند. این مترجمان همچنین برای ارائه این خدمات برای انواع خاصی از پروژه ها باید گواهی یا سوگند یاد کرده باشند.

قیمت ترجمه قرارداد

یکی از اصلی ترین زمینه هایی که اسناد حقوقی نیاز به ترجمه و بومی سازی دارند، قراردادهای حقوقی است. این صرفاً به این دلیل است که قراردادها نقش مهمی در زندگی روزمره دارند و اسناد اساسی در هر روابط تجاری هستند. انواع خاصی از قراردادها ترجمه قرارداد ها که به طور منظم ارائه می شوند عبارتند از توافقنامه خدمات اصلی، قراردادهای شرایط خدمات و قراردادهای سیاست حفظ حریم خصوصی که با قیمت ترجمه قرارداد مناسبی ، به مشتریان اعلام خواهد شد.

به عنوان مثال، اگر با یک شرکت بین المللی که از انگلیسی به عنوان زبان اصلی تجاری خود استفاده نمی کند، قراردادی منعقد کنید، باید ترجمه قرارداد را در نظر بگیرید. سپس لازم است که ترجمه رسمی قرارداد نیز انجام شود تا هر دو طرف بتوانند سند را درک کنند.

با ترجمه قرارداد ، هر دو طرف می دانند که حقوق و تعهداتشان در قرارداد چیست. بنابراین ترجمه فوری قرارداد امکان طرح دعوی بر اساس سوء تفاهم از قرارداد را کاهش می دهد یا از بین می برد. به همین دلیل، بسیار مهم است که ترجمه ها شرایط مورد نظر طرفین را به شیوه ای واضح، عینی و مختصر منعکس کنند.